topbar

Palvelut

Yrityksen päätoimialoja ovat:

  • maanrakennus ja kaivupalvelut
  • kiviainesten toimitus, myynti ja kuljetuspalvelut
  • murskaus-ja seulontaurakointi
  • teiden kesä- ja talvikunnossapito

Maanrakennukseen kuuluvat kunnallistekniikka, tien- ja kadunrakennus, maa-ja pohjarakentaminen, omakotitalojen  pohjat, pihamaiden kaivut, seulottu multa, yksityis-ja metsäautoteiden kaivut ja peruskunnostukset. Kaivinkoneemme ovat varustettu 3D-koneohjausjärjestelmillä.

Kiviaineksiin kuuluvat neljältä kiviainesalueeltamme toimitettavat murskeet, sepelit, seulotut koristekivet, sorat ja hiekat multaa unohtamatta, kiviaineksemme ovat CE-merkityt. Kuljetuspalveluihin kuuluvat maa- ja kiviaineskuljetukset kasettiyhdistelmillä ja lavettikuljetukset täysperävaunulavetilla. 

Kiviainesyksikössä eli murskauspuolella soran/kallion jalostamisessa tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella ja tela-alustaisella seulontalaitoksella.

Teiden kesä- ja talvikunnossapito sisältää teiden sorastukset,lanaukset,auraukset ja liukkauden torjunta.

Asiakkaita:

Metsäyhtiöt, Rakennusliikkeet, Yksityiset tiekunnat.