topbar

Palvelut

Yrityksen päätoimialoja ovat:

  • maanrakennus ja kaivupalvelut
  • kiviainesten toimitus, myynti ja kuljetuspalvelut
  • murskaus- ja seulontaurakointi
  • teiden kesä- ja talvikunnossapito

Maanrakennukseen kuuluvat kunnallistekniikka, tien- ja kadunrakennus, maa-ja pohjarakentaminen, omakotitalojen pohjat, pihamaiden kaivut, seulottu multa, yksityis- ja metsäautoteiden kaivut ja peruskunnostukset, siltojen korjaukset. Kaivinkoneemme ovat varustettu 3D-koneohjausjärjestelmillä.

Kiviaineksiin kuuluvat neljältä kiviainesalueeltamme toimitettavat murskeet, sepelit, seulotut koristekivet, sorat ja hiekat, multaa unohtamatta. Kiviaineksemme ovat CE-merkityt.

Maa- ja kiviaineksien, sekä purkumateriaalien jalostamista tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella, kaivinkoneeseen liitettävällä seulakauhalla ja tela-alustaisella seulontalaitoksella.

Teiden kesä- ja talvikunnossapito sisältää teiden sorastukset, lanaukset, auraukset ja liukkauden torjunta.

Nosto- ja kuljetuspalveluihin kuuluvat maa- ja kiviaineskuljetukset kasettiyhdistelmillä, vaihtolavakuljetukset sekä lavettikuljetukset täysperävaunulavetilla. Nostotöihin yrityksellä on 28 tnm asennusnosturi jibillä.

Mittaus- ja kartoituspalveluita tarjoamme GNSS -mittalaitteella. Tuotamme mitatusta aineistosta mm. tarkekuvia, määrälaskentoja, 3D malleja

Asiakkaita:

Metsäyhtiöt, kunnat, rakennusliikkeet, yksityiset rakentajat, yksityiset tiekunnat, taloyhtiöt.